Cieľom záchovnej stomatológie je zachovať zub z hľadiska estetickej, fonačnej, žuvacej funkcie.

Jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov: zápalu zubnej drene, okoločeľustných zápalov, dentálnych fokálnych infekcii. Ak ide o ľahšie poškodenie zubu zubným kazom, riešime tieto defekty výplňou- plombou. Samotný druh výpne závisí od rozsahu defektu, celkovej kazivosti chrupu, finančných možností pacienta. Ak je poškodenie rozsiahlejšie tak ďalšou možnosťou je zhotovenie pevných kovových alebo keramických výplní najčastejšie nepriamou metódou – cez odtlačok a vyhotovenie v zubotechnickom laboratóriu – ktoré sa fixačným cementom ukotvujú do dopredu pripravenej kavity. Jedná sa o výplne typu inlay, onlay alebo overlay podľa rozsahu deštrukcie zuba a potreby jeho doplnenia do pôvodného tvaru.Doba ošetrenia závisí od rozsiahlosti práce.

Pokiaľ zubný kaz progreduje ďalej a zasiahne zubnú dreň alebo okolie zuba, treba ošetriť dreňovú dutinu a koreňové kanáliky vo vnútri zuba –- ošetrenie sa nazýva endodoncia. Potreba liečby koreňových kanálikov nastáva pri neliečení a šírení zubných kazov, príp. po úrazoch zubov. Vďaka moderným postupom je aj takéto ošetrenie u nás možné úplne bezbolestne. Pri tomto ošetrení ide o nájdenie všetkých kanálikov, odstránenie nefunkčného nervu a ciev, mechanického opracovania stien koreňových kanálikov a chemickej dezinfekcie, teda odstránenia infekcie z koreňových kanálikov a následné hermetické uzatvorenie vzniknutých. Prácu vždy kontrolujeme digitálnym RTG vyšetrením. Vďaka moderným postupom je aj takéto ošetrenie u nás možné úplne bezbolestne.