Na cenníku ešte pracujeme

Máte otázku k cene? Pošlite nám správu

V prípade záujmu o naše služby s Vámi radi ceny prekonzultujeme telefonicky alebo pomocou e-mailu

Kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cenník služieb

Služba
Cena s poistovňou
Cena
Vstupná preventívna prehliadka
45 €
Vstupná preventívna prehliadka -dieťa do 12r.
20 €
Lokálna inj. anestéza
15 €
Intraorálna rtg snímka
10 €
Konzultácia s rtg
35 €
Panoramatická opg rtg snímka
20 €
Panoramatická opg rtg snímka- dieťa do 15r.
15 €
Administratívny výkon
10 €
Poplatok za nedodržanie a neodhlásenie sa z termínu min.2hod.vopred
30 €
Extrakcia jednokoreňového zuba
50 €
Extrakcia viackoreňového zuba
65 €
Extrakcia zuba komplikovaná podľa časovej náročnosti
80-100 €
Extrakcia kývavého zuba aj s lokálnou inj.anestézou
45 €
Sutúra rany po extrakcii
20 €
Ošetrenie zapálenej postextrakčnej rany
30 €
Extrakcia mliečneho zuba s lokálnou anestézou
35 €
Extrakcia mliečneho zuba pred výmenou
10 €
Kofferdam
10 €
Optragate -jednorázový roztvárač úst
10 €
1-plôšková fotokompozitná výplň- frontálny úsek
80 €
2-plôšková fotokompozitná výplň-frontálny úsek
90 €
3-plôšková fotokompozitná výplň- frontálny úsek
105 €
Krčková výplň
55 €
1-plôšková fotokompozitná výplň-distálny úsek
85 €
2-plôšková fotokompozitná výplň- distálny úsek
95 €
3-plôšková fotokompozitná výplň-distálny úsek
115 €
Fotokompozitná výplň dieťa do 15r. trvalý zub
50 €
Výplň na mliečnom zube
35 €
Farebná výplň na mliečnom zube
40 €
Skloionomérna výplň-dieťa do 15 r., trvalý zub
45 €
Skloionomérna výplň
60 €
Priame prekrytie pomocou MTA
30 €
Preendodontická dostavba zuba
40 €
Endodontické ošetrenie trvalé (1 kanálik)
85 €
Endodontické ošetrenie trvalé (2 kanáliky)
100 €
Endodontické ošetrenie trvalé (3 kanáliky)
145 €
Endodontické ošetrenie trvalé (4 a viac kanálikov)
170 €
Endodontické ošetrenie - provizórne 1 koreňový kanálik
30 €
Endodontické ošetrenie - provizórne viac koreňových kanálikov
45 €
Príplatok za reendodontické ošetrenie
60 €
Korunka - zirkonová
320 €
Korunka E-max
340 €
Korunka - zirkonová celoanatomická
280 €
Korunka - kovokeramická
300 €
Celková snímateľná protéza
240 €
Čiastočná snímateľná protéza
220 €
Čiastočná snímateľná protéza FLEXI
300 €
Náhryzová dlaha
60 €
Celková hygiena
60 €
Celková hygiena detí do 12 rokov
35 €
Odstránenie zubného kameňa - 1 sextant
15 €
Inštruktáž a nácvik hygieny
10 €
Bielenie zubov
350 €
Odtlačky na bielenie
25 €
Domáce bielenie - 1x ampulka
25 €
Vnútorné bielenie mŕtveho zuba
25 €