INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERAME

1. OSOBNÉ ÚDAJE

Môžeme zbierať osobné údaje, keď:

 • Robíte rezerváciu
 • Kontaktujete nás prostredníctvom kontaktného formulára
 • Prihlásite sa k odberu našich noviniek
 • Komunikujete s nami na sociálnych médiách

Osobné údaje, ktoré môžeme zbierať, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • Meno
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo
 • Adresu

2. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Automaticky zbierame určité informácie o vašom používaní našej webovej stránky, vrátane:

 • IP adresa
 • Typ prehliadača
 • Odkazujúca URL
 • Navštívené stránky
 • Dáta a časy vašich návštev

AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:

 • Spracovanie rezervácií
 • Komunikáciu s vami
 • Posielanie noviniek (iba ak sa rozhodnete)
 • Zlepšovanie našej webovej stránky a služieb

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na účely uvedené v tejto Ochrane Osobných Údajov alebo podľa zákona.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá. Uplatňujeme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných informácií pred neoprávneným prístupom a zverejnením.

VAŠE PRÁVA

Máte nasledujúce práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom
 • Právo na opravu nepresností
 • Právo na vymazanie (za určitých okolností)
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo namietať proti spracovaniu
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo podať sťažnosť orgánu dozoru

SÚBORY COOKIES

Používame súbory cookies na zlepšenie vašej skúsenosti na našej webovej stránke. Použitie súborov cookies môžete kontrolovať cez nastavenia vášho prehliadača.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich postupov pri spracovaní údajov alebo tejto Ochrany Osobných Údajov, prosím, kontaktujte nás na:

 • Smile-Dent Klinika
 • Adresa: Lipová 20, Spišská Nová Ves
 • Tel.: 0911 10 43 43
 • Email: ambulancia@smile-dent.sk

ZMENY V TÝCHTO PRAVIDLÁCH

Môžeme aktualizovať tieto pravidlá ochrany údajov z času na čas. Prosím, pravidelne kontrolujte túto stránku na zmeny.

Naposledy Aktualizované: 23.10.2023

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s touto Ochranou Osobných Údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto politiky, nepoužívajte našu webovú stránku.