Protetická stomatológia sa zaoberá náhradou chýbajúceho zuba al.zubov, deštruovaného zuba/zubov kazom alebo úrazom. Ide o dlhodobejší a náročny proces vychádzajúci z aktuálneho konkrétneho stavu chrupu, ktorý si vyžaduje nemalú prípravu.

Fixná protetika

Korunky sa používajú pri veľkom poškodení zuba ak ho nie je možné zrekonštruovať plombou. Možno nimi nahradiť poškodené zuby, ktorým zostal zachovaný koreň. Korunky sú na zuboch pevne nafixované. Toto spojenie je také pevné, že odstránenie korunky bez jej poškodenia ani nie je možné.

Kovokeramickú korunku tvorí kovový plášť, ktorého celý povrch je pokrytý keramikou.

Celokeramická korunka je zhotovená z keramiky a predstavuje dokonalú náhradu so špičkovým estetickým vzhľadom.

Mostíky slúžia ako náhrady pri úplne chýbajúcich zuboch. Mostík, rovnako ako korunka, je pevne fixovaný na zuboch, ktoré susedia s medzerou a tvoria tak jeho piliere.Vyrábajú sa z rovnakých materiálov ako korunky.

Keramické fazety

Ide o veľmi tenké keramické plôšky , ktoré sú nalepené na predných plôškach zubov. Výsledkom je potom vizuálne dokonalý chrup. Okrem keramiky sa na výrobu estetických faziet používa kompozitný plast.

Snímateľná protetika

Ak chýba viac zubov alebo je rozmiestnenie medzier po stratených zuboch nevýhodné, zhotovujú sa čiastočné snímateľné náhrady, ktoré však vďaka moderným technológiám spĺňajú všetky funkčné a estetické nároky