Ide o komplexné skontrolovanie orálneho zdravia. Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov. Doplňujeme ju o opg panoramatický RTG snímok celého chrupu.

Preventívna prehliadka je povinná u pacienta nad 18 rokov raz ročne, u pacientov pod 18 rokov a u tehotných žien 2x ročne. Samozrejme, pokiaľ si to vyžaduje stav ich chrupu, aj častejšie. Trvanie preventívnej prehliadky je 30 min.

Na vstupnej preventívnej prehliadke pacient vyplňuje zdravotný dotazník, urobí sa kompletná preventívna prehliadka a podľa potrieb pacienta, lekár pripraví podrobný liečebný a finančný plán ošetrení.

Je dôležité podchytiť prípadné začínajúce ochorenia včas. Šetríte tak stratu zubných tkanív, čas a v neposlednom rade svoje peniaze.