Ak je zub nezvratne poškodený a nedá sa zachovať, pristupujeme k extrakcii zuba. Extrakcie alebo trhanie zuba je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je vytiahnutie zuba zo zubného lôžka. Extrakcie zuba je bežne vykonávaná ako ambulantný zákrok, pred ktorou je nutné s pacientom prebrať jeho anamnézu. Cielene sa pýtame na závažné ochorenia srdca, ciev, aké lieky pacient užíva a či sa u neho neobjavila akákoľvek alergická reakcia pri podaní anestézy. Pred extrakciou zuba vykonávame dezinfekciu ústnej dutiny a lokálnu anestézu.

Dôvody extrakcie sú rôzne:

  • zub je poškodený zubným kazom, kedy ho už nemožno konzervačne ani proteticky ošetriť
  • zub so zápalom zubnej drene, ktorý nemožno endodonticky ošetriť
  • zuby s pokročilými parodontálnymi zmenami
  • úrazom poškodený zub pri veľkej strate tvrdých zubných tkanív, ktoré nemožno nahradiť
  • zub, ktorý sa stal príčinou čeľustného zápalu alebo zápalu kosti
  • zuby, ktoré môžu byť príčinou lokálnej infekcie
  • pri ortodontickej liečbe napr. nadpočetné zuby, retinované zuby, zuby mimo zubnej rady

Zuby nemožno extrahovať z dôvodu prítomnosti vážnych ochorení ako je akútna leukémia, ťažké srdcové zlyhanie, porucha zrážanlivosti krvi a pod.